پخش زنده

 

پخش زنده دروس اخلاق،تفسیر،فقه واصول آیت الله جوادی آملی(زیدعزه)


 

13490_669

سخنرانی با موضوع انسان شناسی                             هرروز ساعت ۸:۱۵


درس خارج فقه(زنده)                                         هرروز ساعت ۹:۱۵


سخنرانی-همتایی قرآن                                              هرروز ساعت ۱۰:۰۰


سخنرانی-قرآن سخن آشنا                             هررروز ساعت ۱۱:۰۰


درس تفسیر(زنده)                                                      هرروز ساعت ۱۲:۱۵


درس اخلاق(زنده)                      پنج شنبه ها بعداز اذان ظهر وعصر